PRODUKTER

VÅRA PRODUKTER

Björk är ett fantastiskt träslag. Hårt, starkt och med ett tilltalande utseende som lämpar sig för en mängd användningsområden. Vår optiska granskning av allt virke möjliggör en mycket exakt kvalitetskontroll. Våra björkämnen används i många olika produkter. Ett av de största användningsområdena är i tumstockar, som kräver rakvuxet, kvistfritt virke. Ett antal möbeltillverkare använder också björk från oss. Högsta kvalitet till bord och stolar och enklare kvaliteter till lådor, blindträ och inredningar. Att använda ett inhemskt träslag istället för ett importerat minskar transporter och därigenom energiåtgången. Dessutom gynnas den svenska skogsnäringen.

Några av våra kunder:

IKEA, Hultafors, Ekornes, Stolab, Erkers Möbler (Leksands-stolen), KG List

Björk från Vanhälls Björksåg används bl.a. i: