Vrakorsaker

Vi har sammanställt siffror från vår mätstation och kan konstatera att de vanligaste vrakorsaken är röta/rödkärna samt kvist.

34% Röta / Rödkärna (felkod 3)

27% Kvist (felkod 6)

13% Hanteringshinder (felkod 7)

12% För stor volymbehandling (felkod 2)

8% Längd (felkod 5)

3% Diameter (felkod 4)

2% Metall (felkod 8)

1% Fel träslag (felkod 1)